Lebih dikenali sebagai jeruk dalam Bahasa Melayu. Jenis-jenis Noonsom yang paling popular ialah :-


Noonsom Sada (Ikan), Noonsom Bambangan, dan Noonsom Tuhau.